Regulamin

 1. Obiekt czynny jest w okresie letnim w soboty i niedziele oraz święta w godz. od 7.00 do 19.00 – rezerwacja miejsc lub wejścia w innych godzinach jest możliwa  pod tel. 504-480-361.
 2. Po wejściu na teren obiektu należy zgłosić to gospodarzowi oraz uiścić opłatę wstępną.
 3. Metodę połowów ryb należy uzgodnić indywidualnie z gospodarzem łowiska. Do łowienia nie jest potrzebna karta wędkarska.
 4. Wszystkie złowione ryby należy po wyjęciu za pomocą podbieraka oraz bezpiecznego wyjęcia haczyka zaraz po złowieniu wypuścić z powrotem do stawu lub w przypadku chęci zakupu przynieść do gospodarza lub umieścić w siatkach zanurzonych w wodzie. Jeżeli nie możemy bezpiecznie wyjąć złowionej rybie haczyka – zgłaszamy gospodarzowi. Nie ma obowiązku zakupu wszystkich złowionych ryb. Każde wyjście z terenu łowiska należy zgłosić gospodarzowi.
 5. Po uzgodnieniu z gospodarzem można wnieść na teren i korzystać bez opłat z własnego grilla.
 6. Rozkładanie namiotów wymaga uzgodnienia z gospodarzem.
 7. Dzieci przebywają na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 8. Zabrania się: -zakłócania spokoju innym (np. poprzez kąpiel, nadmierne hałasowanie),- zaśmiecania terenu łowiska i wody, rozpalania ognisk na terenie łowiska,- niszczenia brzegów i wyposażenia łowiska,- spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach,- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.
 9. W sytuacji złego traktowania ryby czego efektem będzie jej uśmiercenie, gospodarz łowiska ma prawo do nałożenia kary finansowej w wysokości wartości ryb żywych.
 10. Osoby, które dopuszczą się kradzieży ryb oraz niszczenia wyposażenia łowiska podlegać będą konsekwencjom karnym.
 11. Gospodarz łowiska nie odpowiada za mienie pozostawione przez osoby wędkujące i towarzyszące oraz za wypadki losowe.
 12. Gospodarz łowiska nie zapewnia ratownika wodnego, osoby wchodzące do wody jak również korzystające z łódek robią to na własną odpowiedzialność.
 13. Osoby, które naruszą niniejszy regulamin zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia łowiska i mogą być pozbawione prawa ponownego wstępu.
 14. Gospodarz obiektu ma prawo do:
- żądania okazania dokumentów tożsamości od osób obecnych ,
- kontroli pojazdów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie złowione ryby, które wędkarz chce zabrać, zostały zgłoszone do zważenia
- wypraszania z terenu obiektu w przypadku : kradzieży, głośnego lub wulgarnego zachowania, śmiecenia czy dewastacji.
 15. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.